Integration, innovation och samarbete

Det digitala ekosystemet kräver att vi samarbetar för att skapa mest möjliga nytta för vården. Tillsammans kan vi lösa utmaningar och skapa nya möjligheter.

Behöver du hjälp?