Invånar- och patientinvolvering

Lösningar som skapar delaktighet och bättre anpassar vården efter individuella behov och möjliggör en holistisk och preventiv vård.

Behöver du hjälp?