Stöd och verktyg för vårdgivare och vårdpersonal

I över 30 år har vi utvecklat system med ambitionen att förbättra möjligheterna för vårdgivare, vårdpersonal och patienter. Ett arbete som vi gör tillsammans med svensk hälso- och sjukvård samtidigt som vi tar fasta på den senaste utvecklingen inom e-hälsa. Det skapar lösningar som är relevanta för vården både idag och i framtiden.