Moderna och användarvänliga verktyg för vård, omsorg och socialtjänst

Våra lösningar samordnar socialtjänstens, vårdens och omsorgens verksamheter och processer. Trygga beslutsstöd som underlättar arbetet och bidrar till arbetet mot en nära vård.

Behöver du hjälp?