Med applikationen COSMIC Insight gör Cambio det enklare för vårdpersonal att på egen hand använda utdata för att kunna förbättra och effektivisera vården. Sedan lanseringen vid årsskiftet har tre landsting redan köpt in verktyget och fler är på väg in. – Gensvaret har varit väldigt positivt, säger Lisa Rander Guldstrand, produktspecialist på Cambio.

Sjukvården genererar i dag enorma mängder information, men att utnyttja den informationen för kvalitetsuppföljning, forskning och effektivisering av vården är ofta komplicerat. En del av problemet är att analysen av informationen idag görs med hjälp av en lång rad specialiserade Business Intelligence-verktyg. För att få svar på både enklare och mer avancerade frågor tvingas läkare och sjuksköterskor att vända sig till överbelastade utdata-enheter för att få fram informationen.

Genom applikationen COSMIC Insight, som lanserades vid årsskiftet 2018, gör Cambio den här processen avsevärt mycket enklare. COSMIC Insight skiljer sig från andra BI-verktyg i vården genom att det inte krävs någon specialistkompetens, det tillåter användarna av journalsystemet att själva hitta svaret på sina frågor.

  • Det som gör COSMIC Insight unikt är att användaren arbetar direkt i journalsystemet och själv kan hämta ut informationen därifrån. Varje användare kan därmed direkt ställa relevanta frågor inom sitt område, utan behov av att vända sig till en statistiker som är utbildad i ett specialverktyg. Dessutom har applikationen en behörighetsreglering som är anpassad till patientdatalagen, säger Lisa Rander Guldstrand, produktspecialist på Cambio.

Just stödet för patientdatalagen är en av de viktigaste fördelarna med COSMIC Insight. Behörighetsregleringen innebär nämligen att användarna kan känna sig trygga att de följer lagen när de gör sina sökningar och att den information som hämtas ut kan delas med hela organisationen, eftersom åtkomsten till patientuppgifter begränsas av varje användares behörighet. Samtidigt blir det även möjligt att använda COSMIC Insight för att hitta specifika patienter i behov av uppföljning och sedan arbeta vidare med dem direkt i journalsystemet.

Insight bygger på den allra senaste tekniken

COSMIC´s tekniska plattform utvecklas ständigt och Insights sökmotor är byggd på de allra senaste delarna i COSMIC’s plattform som hanterar realtidsanalyser av stora datamängder. Samma sökmotor finns även tillgänglig via Cambio Open Services, där tredjepartsprodukter kan integreras med COSMIC med hjälp av öppna API:er. Insight använder även COSMIC’s nya plattform för presentation baserat på HTML 5, vilket ger mycket användarvänliga gränssnitt för slutanvändarna.

Tre landsting är redan kunder

Att den här typen av verktyg är efterlängtat är också tydligt. Efter lanseringen vid årsskiftet har landstingen i Kalmar, Värmland och Jämtland redan köpt in verktyget och fler landsting har visat intresse.

  • Att följa resultatet av vårt arbete är helt centralt i verksamhetsmodellen, både för att leda och styra samt bedriva förbättringsarbete. COSMIC Insight innebär att analysverktyget blir tillgängligt direkt i det system som medarbetarna använder i vårdvardagen och det kommer underlätta förbättringsarbetet säger Niclas Skyttberg, chefläkare och ansvarig för Utvecklingsgruppen på Capio St Görans sjukhus AB

Landstingens intresse förvånar inte heller Lisa Rander Guldstrand. Oavsett om det gäller kvalitetsuppföljning eller forskning ser hon nämligen att det finns många frågor som vårdpersonalen aldrig ställer eftersom det upplevs som allt för krångligt att få svar. Genom COSMIC Insight kan vårdpersonalen nu utnyttja journalsystemets information på nya sätt för att själva hitta svaren.

  • Gensvaret har varit väldigt positivt. Jag tror att alla som har jobbat inom sjukvården i några år ser att det här är en lösning som har behövts under lång tid, säger Lisa Rander Guldstrand.

Om Cambio

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.