Kursen ”E-hälsa: visioner och verktyg” på Linköpings universitet ger studenter kunskap om e-hälsa och tar upp den framtida utvecklingen. Cambio, som ledande inom e-hälsa i Sverige, deltog med två gästföreläsare under en onsdag i mitten av november.

Produktchef Johanna Hultcrantz och Data Scientist Marcus Petersson delade med sig av hur Cambio ser på utvecklingen och hur vi som bolag tänker kring framtidens vård och omsorg.

  • För oss är det värdefull möjlighet att skapa kontakter och utbyta kunskap med studenter inom e-hälsa och samtidigt ge dem en bild av vad ett bolag som Cambio kan bidra med i samhället. Säger Johanna Hultcrantz, produktchef på Cambio.

Håkan Örman som är universitetslektor på Linköpings universitet:

  • E-hälsa innebär nya, moderna arbetssätt och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. Det är för oss viktigt att skapa en brygga mellan universitetet och det omgivande samhället.I den här kursen ” E-hälsa visioner och verktyg” diskuterar vi e-hälsa ur många olika perspektiv, och vi är intresserade av hur Cambio ser på utvecklingen inom området och sin produkt- och tjänsteportfölj.

Gästföreläsningen är resultatet av samarbete mellan Tekniska och Medicinska fakuleteten på Linköpings universitet och Cambio.