Beslutstödet Cambio Clinical Decision Support togs fram med målet att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Under 2016 var beslutstödet föremål för en vetenskaplig studie i Östergötland och nu har resultatet publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine. – Det är glädjande att se att beslutstödet har haft den effekt som vi tänkte oss och att det fått en så stor spridning, säger Peter Gille, VD på Cambio.

Det finns i dag omfattande vetenskaplig evidens för att blodförtunnande läkemedel kan förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Socialstyrelsens riktlinje är därför att 80 procent av alla svenska patienter med förmaksflimmer och förhöjd stroke-risk ska behandlas med blodförtunnande läkemedel.

Trots tydliga riktlinjer finns det dock en utbredd underbehandling av dessa patienter. För att öka vårdens följsamhet till behandlingsriktlinjerna har Cambio därför utvecklat beslutstödet Cambio Clinical Decision Support, tillsammans med Region Östergötland. Beslutstödet underlättar för läkarna genom att analysera patienternas journaler och automatiskt uppmärksamma läkaren, genom en pop-up i journalsystemet, om patienten rekommenderas att få blodförtunnande läkemedel enligt behandlingsriktlinjerna.

  • Det här beslutstödet har potential att förebygga tusentals strokefall, både i Sverige och internationellt, säger Peter Gille.

Uppmärksammad studie

Under 2016 var det nya beslutstödet föremål för en vetenskaplig studie utförd av forskare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Studien genomfördes på 43 vårdcentraler i Östergötland som delades in i två randomiserade grupper. Hälften av vårdcentralerna utrustades sedan med det nya beslutstödet.

Resultaten från den här studien, som presenterades på en stor internationell konferens i Barcelona förra sommaren, har nu även publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine. I tidskriften berättar forskarna att beslutstödet åstadkommit den avsedda effekten och att förskrivningen av blodförtunnande medicin till patienter med förmaksflimmer ökade på de vårdcentraler som använde beslutstödet.

Baserat på de här resultaten menar forskarna att beslutstödet visat sig vara en lättanvänd metod för att minska stroke-risken för patienter med förmaksflimmer. Dessutom påpekar de i tidskriften att resultatet pekar på en stor potential för att använda beslutstödet för att förbättra följsamheten även till andra medicinska riktlinjer.

  • Att studien nu publicerats i PLOS Medicine är viktigt för det innebär att fler får upp ögonen för möjligheterna med den här tekniken. Nu tittar vi på hur vi kan få fler vårdgivare i Sverige och utomlands att prova beslutstödet men vi tittar även på nya användningsområden där det kan ha liknande effekter, säger Peter Gille.