Översikt från många enheter

Cambio CIS är vårt Clinical Information System – en mjukvarusvit utvecklad specifikt för avdelningar med mycket medicinteknisk utrustning, där stora mängder patientdata behöver hanteras och sammanställas på ett effektivt sätt.

Komplett journalstöd

Systemet ger fullt stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal och gör det lättare att samarbeta och dela data mellan ansvarsområden, enheter och vårdgivare.

Följer patienten

Med Cambio CIS blir det lättare för dig inom intensiv- och neonatalvård samt anestesi att följa patienten genom hela vårdförloppet och ta rätt kliniska beslut vid behandling av svårt sjuka patienter.

Namn Namnsson

Titel

Stödjer digitaliseringsstrategin

Stödjer digitaliseringsstrategin

Ökar vårdstandardisering

Ökar vårdstandardisering

Fungerar ihop med de främsta it-systemen inom vården

Fungerar ihop med de främsta it-systemen inom vården

En patient – en vy

Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande överblick av data kopplad till varje patient, i form av en patientcentrerad dataöversikt.

Förutom att systemet hämtar och hanterar patientdata, adderar det också intelligens med varningar och aviseringar som avlastar personalen i en stressig vardag.

Välgrundade beslut och mindre administration

Med Cambio CIS får vårdpersonalen snabbt tillgång till exakt och tvärgående data i en enda överskådlig vy. Förutom att rätt data underlättar snabba beslut vid sängkanten, minskar det också tiden som krävs för administration och journalföring.

Underlag för forskning

Cambio CIS samlar in stora mängder högupplöst och korrekt patientdata för forskningsändamål.

Funktionalitet

Patientdata samlad i en vy

Patientdata samlad i en vy

Kontinuerlig monitorering av patienten

Kontinuerlig monitorering av patienten

Dokumentation i realtid

Dokumentation i realtid

Snabbare tillgång till data

Snabbare tillgång till data

Ökad datakvalité

Ökad datakvalité

Lättare att dela data

Lättare att dela data

Produktmoduler

Informationssystem för intensivvårdsavdelningar (IVA)

Ett modernt patientdatasystem som stöttar det kliniska arbetet på intensivvårdsavdelningar, inklusive neonatalavdelningar.

Informationssystem för anestesiavdelningar (AN)

Vårt moderna patientdatasystem som utformats speciellt för det kliniska arbetet på anestesiavdelningarna, inklusive postoperativa enheter.

Detaljerad dataextrahering för vård-it

Löser de största utmaningarna med extrahering av vårddata genom tydlig identifiering, stratifiering och filtrering av stora datamängder – snabbt, exakt och i önskat format.

Vad är Cambio CIS?

Cambio CIS ger en översikt av data från olika sorters medicinteknisk utrustning. Det utgör ett komplett it-stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal.

våra kunder berättar

Här får du ta del av kundberättelser från Odense Universitetssjukhus.

Här får du ta del av kundberättelser från Odense Universitetssjukhus.Behöver mer brödtext då det påverkar formatet på filmen.,……….

Kontakta oss om du vill veta mer om CIS

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.