All information du behöver finns — någonstans eller hos någon. Den kan gömma sig i journalen på arbetsstationen ute i korridoren, kanske i ett block på läkarexpeditionen eller på en lapp i en rockficka. Den kan finnas hos någon av de personer som var med på överlämningen av patienten. Jakten på information urholkar effektiviteten och stjäl tid från patienterna.

En stationär dator långt från patienten

För att ett patientmöte ska bli bra måste all information om patienten finnas till hands där och då. Men var finns informationen idag och hur hittar du det du söker? Digitala journaler är ingenting nytt utan har funnits på våra sjukhus de senaste tio åren. Trots det förlitar sig många fortfarande på pappersanteckningar och det egna minnet. Anledningen är att den digitala journalen allt som oftast är bunden till fasta arbetsstationer på läkar- och sjuksköterskeexpeditionen eller på en dator i korridoren — långt från patienten. Det går att nå journalen via en laptop men det är få som orkar bära runt på en dator.

Surfa till patientmötet

Jonas Ekström, överläkare i internmedicin på Västmanlands sjukhus Sala och ansvarig för vårdIT-frågor i Region Västmanland, menar att lösningen på problemet kan vara ett mobilt verktyg som är integrerat med journalsystemet. På så sätt kan vårdpersonalen enkelt få tillgång till patientinformationen via surfplattor och mobila enheter:

  • Normalt går vårdteamet runt på avdelningen och då är surfplattan mycket smidigare att bära med än datorn. Om patienten har frågor kring ett provsvar eller en röntgenundersökning kan läkaren ta fram informationen och visa patienten. Om en läkemedelslista behöver justeras kan läkaren göra det tillsammans med patienten i sin mobila enhet. Utan att först behöva skriva ut listan, göra ändringar och sedan skriva in ändringarna i journalen på en arbetsstation.

Aktivitetshanteraren kommer ihåg

Trots noggrann och tydlig överlämning och rond händer det att saker faller mellan stolarna. Den vanligaste orsaken till att saker glöms bort är enligt Jonas att det är otydligt vem som ska göra vad:

  • Informationen finns ibland bara på en persons block och i en stressig miljö händer det att saker inte rapporteras vidare. En rollbaserad aktivitetshanterare är därför en smart lösning. När en patentaktivitet förs in i aktivitetshanteraren, så snart den ordinerats, riskerar den inte att glömmas bort eftersom den inte är bunden till personen som gjorde noteringen. När personal går hem behöver de inte gå igenom blocket i jakt på anteckningar, nästa skift loggar bara in och kan se vilka aktiviteter som finns kvar att utföra. Inget faller mellan stolarna.

En stor vinst med ett mobilt journalsystem är således att vårdpersonal slipper slösa tid på att leta efter den person de tror sitter inne på informationen de behöver. De slipper bokstavligen gå runt mellan patientrum, expeditioner och avdelningar för att hitta den som förhoppningsvis kan ge svar på frågor eller ge en instruktion.

Den uppkopplade jouren

Fördelen med ett mobilt vårdsystem blir ännu tydligare när personal inte befinner sig på sjukhuset. Det kan vara vård i hemmet eller vårdpersonal med bakjour. Jourläkare som blir uppringda sent på natten har, utan en mobil lösning, några alternativ att välja på. De kan starta upp sin dator för att logga in på sjukhusets nätverk, en procedur som ofta tar ganska lång tid. De kan be den uppringande sjuksköterskan läsa ur journalen och hoppas att alla anteckningar är införda. Läkaren kan också välja att åka in till sjukhuset för att ta del av informationen direkt på plats.
Enligt Jonas ökar patientsäkerheten när vårdpersonal snabbt får fram aktuell information:

  • Med ett mobilt journalsystem når läkaren alla journaler och anteckningar på sekunder via sin mobila enhet och kan snabbt göra en första bedömning. På surfplattan kan aktiviteter initieras och läkemedel sättas in. Tidsvinsten är uppenbar och risken för feltolkade ordinationer försvinner.

Ett bättre tempo

  • Om vi summerar fördelarna med mobila verktyg och ett mer flexibelt arbetssätt så är den i särklass största vinsten den förbättrade patientsäkerheten i det att information inte tappas bort eller kommer in för sent. Därefter kommer tidsbesparingen i smidigare överrapportering och i att slippa leta efter personer som förhoppningsvis sitter inne på information som söks. Med rätt mobila verktyg blir det ett bättre tempo i vården och en säkerhet i att patentaktiviteter utförs. Resultatet blir en smidigare patientresa där personalen får tid fokusera på patientmötet istället för administration, avslutar Jonas.

Vi på Cambio arbetar i samverkan med vården för att tillhandahålla smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar som gör vardagen för personalen enklare och vården säkrare. Vill du läsa mer om hur ett mobilt journalsystem kan effektivisera ditt sjukhus? 

Hämta guide här eller kontakta oss!