95% nöjda patienter

95% nöjda patienter

80% minskning i strykningar

80% minskning i strykningar

90% färre vårdincidenter

90% färre vårdincidenter

Läs mer

Capio Artro Clinic

Intro till kundcase

KOL-Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Intro till kundcase

Ryggkirurgiskt Centrum

Intro till kundcase

Capio Äldre och mobil vård

Intro till kundcase