Många fördelar med mobila journaler

Tag del av hur arbetsdagen på vårdenheten förenklats och effektiviserats med den mobla lösningen COSMIC Nova.

Jonas Ekström, Överläkare och verksamhetschef för medicinkliniken, samt Emil Saghamre, Underläkare, på Västmanlands sjukhus Sala berättar mer.

Något som påtagligt blivit bättre är att man nu har en överblick på vad alla ska göra kring en patient. Tidigare var det något alla hade i sina egna små block.

Överläkare Jonas Ekström, Västmanlands sjukhus Sala

Tag del av våra experters tips! Åtta steg för en lyckad och bestående övergång till mobilt informationsstöd i vården: http://content.cambio.se.pages.servic…