Norrköpings kommun ger Cambio fortsatt förtroende

Norrköpings kommun har använt Cambios verksamhetssystem Viva sedan 2011. När avtalet löpte ut 2018 påbörjades en upphandling. Efter avslutad upphandling står det klart att Cambio får fortsatt förtroende att stötta kommunen, Individ- och familjeomsorgen inklusive utförarverksamhet samt samhällsbetalda resor, i att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare.

Norrköpings kommun har ett behov av ett flexibelt verksamhetssystem som kan följa med i organisationens verksamhetsutveckling, där kommunen i stor utsträckning kan anpassa systemet. Kommunens verksamheter förändras ständigt och det är viktigt att systemet kan anpassas efter förändringarna. Efter upphandling och utvärdering föll valet återigen på Viva som det mest fördelaktiga alternativet. Avtalet är värt upp till 22 miljoner kronor och löper över fem år med möjlighet till förlängning ytterligare femton år.

Viva är ett modernt, sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Det är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Genom att använda Viva uppnås ett effektivt arbetssätt och vardagen för användarna förenklas. Funktionaliteten bidrar till att verksamheten kan kvalitetssäkras och hjälper användaren att fatta beslut genom automatiserade processer. Genom olika e-tjänster skapas delaktighet med medborgarna.

  • Vid utvärderingen fick Viva goda resultat gällande användbarhet och utvecklingsförmåga, vilket vi också lade stor vikt vid. Även möjligheten till uppföljning genom flexibel statistikfunktion i alla moduler för god, detaljerad och effektiv uppföljning av utfört arbete, var något vi såg som positivt säger Ann-Marie Pettersson, ekonomichef och Systemägare för Viva i Norrköpings kommun.
  • Kommunens verksamheter strävar efter att modernisera, skapa förutsättningar för en ökad service till invånarna och en ökad effektivitet i arbetet. Därför var det viktigt att välja en leverantör med vilken det finns bra förutsättningar att bedriva utveckling för att möta upp behovet av digitalisering, säker och funktionell integration samt smarta och kvalitativa e-tjänster fortsätter Ann-Marie och avslutar med att konstatera att det faktum att vi har en fysiskt närhet till Cambio kan vara en fördel i eventuella pilot- och utvecklingsprojekt tillsammans.
  • Vi är glada att vi får möjlighet att bidra till att uppfylla de mål som Norrköping satt upp för sin verksamhet. Medarbetarna kommer att få tillgång till ett modernt arbetsverktyg som bland annat ger möjlighet att arbeta via dator, läsplatta eller smartphone. Invånarna kommer också kunna bli mer delaktiga i sin process genom de invånartjänster vi erbjuder. Vi på Cambio är mycket glada och stolta att ha blivit utvald som leverantör och ser fram mot vårt kommande samarbete i denna digitala resa säger Pär Holgersson, VD på Cambio Welfare Systems.