Vi är en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa

Cambio är en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar för regioner, kommuner och privata vårdgivare. Cambios e-hälsolösningar knyter samman vårdkedjan och stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete. Tillsammans erbjuder vi invånare och patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård och omsorg.

Vi är i dag runt 900 anställda i flera länder. Cambio levererar e-hälsolösningar för hälso- och sjukvården och verksamhetssystem för kommuner i Sverige, Danmark, Island och Storbritannien.

TRUST

Vi har tillit till varandras kompetens och våra kunder ska känna förtroende för oss som sin långsiktiga partner.

CARE

Vi agerar utifrån det bästa för våra anställda, våra kunder och för samhället i stort.

TOGETHER

Vi hjälper och stöttar varandra. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och partners för att uppnå våra gemensamma mål.