Så hjälper mobila verktyg vårdteamet att rädda fler liv

Mitt i Stockholm ligger Capio S:t Görans sjukhus med 31 medicinska specialiteter. Sjukhuset har en av landets mest välbesökta akutmottagningar med över 86 000 patienter årligen. S:t Göran har också hamnat i topp flera år i rad när Dagens Medicin listat landets bästa sjukhus. På sjukhuset arbetar Tomas Block som Chief Medical Informatics Officer (CMIO), en titel som kan översättas till chefläkare med ansvar att samordna kvalitet- och patientsäkerhet i vårdnära IT-stödsystem. Tomas ser dagligen fördelarna med ett mobilt arbetssätt. Borttappade lappar har ersatts av ett system som inte bara effektiviserar kommunikationen utan också svetsar samman vårdteamet.

Tillgång till information bortom expeditionens dator

En vanlig utmaning i vården är att nå patientinformation när personalen inte är framför en arbetsstation. Det kan till exempel vara vid rapportering, rond eller vid sängkanten tillsammans med patienten och anhöriga. Ett mobilt verktyg kopplat till journalsystemet adresserar just denna utmaning och gör patientdata mer lättillgänglig nära patienten. På Capio S:t Göran används det mobila verktyget Nova, en del av vårdinformationssystemet Cosmic från Cambio.

  • Med ett mobilt verktyg finns all viktig information tillgänglig och överskådlig där den behövs. Patientens aktivitetslista kan uppdateras så snart en ordination görs och blir tillgänglig för alla som behöver informationen. Lapparna i fikarummet formaliseras och saker riskerar inte att glömmas bort. Personalen behöver inte längre springa runt och fråga vad de ska göra under dagen och vilken patient som behöver ses till, berättar Tomas.

Ett genomarbetat system som har aktivitetslistor med uppdaterad information blir länken mellan vårdteamets alla roller och professioner. Genom att all information hålls uppdaterad minskar risken för dubbeldokumentation, något som annars är vanligt när allt hanteras manuellt. Patientens vitala parametrar och åtgärder kan snabbt föras in i journalen vilket borgar för säkrare diagnoser och behandling.

Den mobila enheten blir det gränssnitt där informationen presenteras för personalen. Det kan röra sig om information om läkemedelsordinationer, vilka patienter som behöver assistans vid toalettbesök på grund av fallrisk och liknande.

  • En annan fördel är de möjligheter själva enheten ger. Med en platta blir det enklare för vårdpersonalen att till exempel läsa mejlen och komma åt appar för att beställa mat och transporter till patienter.

Det nya patientmötet

Vårdteamets arbete har förändrats i och med att patienter idag är mer pålästa och intresserade av hur de behandlas. Ett mobilt verktyg kan vara till stor hjälp när patienten och anhöriga har frågor om till exempel labbsvar och behandlingsalternativ.

  • Vissa patienter är väldigt intresserade och många vill vara mer delaktiga. Patientmötet blir mycket bättre när läkaren kan ta fram läkemedelslistan och vårdplanen utan att behöva lämna rummet för att skriva ut från en dator på läkarexpeditionen. Att snabbt få fram information sparar mycket tid för läkare och sjuksköterskor, förklarar Tomas.

Implementeringen av Cosmics mobila verktyg började på avdelningen, som stöd för sjuksköterskornas och undersköterskornas patientnära arbete. Nu breddas implementeringen för att involvera läkarna mer. Till skillnad från sköterskorna som ofta är knutna till en viss avdelning går många läkare runt som konsulter mellan olika avdelningar. Läkarna rondar en avdelning på morgonen och går sedan vidare till sin specialitet, till exempel operation.

  • Det mobila verktyget blir det som kopplar ihop professionerna och knyter ihop teamet. ”Vem vet vad och vem har de senaste anteckningarna?” ersätts med tydliga instruktioner och aktivitetslistor där inget faller mellan stolarna eller glöms bort. Läkare och sjukgymnaster som rör sig mellan sjukhusets olika kliniker men förblir aktiva i teamet på avdelningen.

Att ta steget och införa ett mobilt arbetssätt

Tomas förklarar att hela vårdteamet måste jobba i det mobila verktyget för att samarbetet ska ge önskad effektivitet. Ett bra sätt att komma igång är enligt honom att involvera hela teamet tidigt i processen för att fånga upp frågor och funderingar. Att ge alla chansen att bekanta sig med systemet tidigt i implementeringen hjälper dem att snabbare se fördelarna och möjligheterna. Det handlar om att väcka teamets nyfikenhet om vad som är möjligt och hur de bäst kan använda verktyget i sitt dagliga arbete.

Tomas sammanfattar sina tre bästa tips vid införandet av ett mobilt verktyg:

  • Väck nyfikenheten och engagemanget i vårdteamet, framför allt hos läkarna. Tvinga inte på användarna en surfplatta, visa istället verktyget och låt dem upptäcka vad som är möjligt. Jobba med arbetssätt, inte bara en platta i handen, se över processerna och fokusera på patientnyttan, avslutar Tomas.