Nu har ytterligare fyra regioner inom Sussa samverkan tecknat avtal med Cambio om ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården, Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för vårdpersonalen, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg för patientdelaktighet.

  • Det är glädjande att optionsregionerna tar det här steget tidigare än beräknat. Vi vill ge våra invånare och patienter i regionerna och medarbetare i hälso- och sjukvården ett modernt och framtidssäkert system där nationella mål som e-hälsa 2025 är en del, säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.
  • Vi är väldigt stolta för förtroendet att alla regioner inom Sussa samverkan nu har valt Cambio. Just nu, mitt i en pandemi som påverkar hela samhället, är givetvis allas fokus att stötta hälso- och sjukvården på bästa möjliga sätt. I ett längre perspektiv är jag övertygad om att vi genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan bidra till att vård och omsorg står bättre rustade inför kommande utmaningar, säger Peter Gille, vd, Cambio.
  • Vården i Sverige är ansträngd på grund av covid-19 och det påverkar även vårt arbete inom Sussa samverkan. Vi har kommit en bra bit på väg med FVIS och i nuläget ser vi att vi kan hålla den långsiktiga tidplanen tack vare att vi kan hjälpas åt, säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.

I januari 2016 beslutade de fem Sussa-regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län att gemensamt upphandla Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, och i juni 2019 tecknade de avtal med Cambio. Regionerna Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde att gå med som optionsregioner och idag, ett år senare, har även de regionerna tecknat avtal med Cambio. Optionsregionernas undertecknande innebär att en fjärdedel av landets befolkning berörs av det nya vårdinformationsstödet för Sussa samverkan.

  • Vi i de fem första avtalsregionerna har arbetat i ett år tillsammans med Cambio för att tillsammans utforma ett modernt och heltäckande vårdinformationsstöd. Optionsregionerna har varit delaktiga i det förberedande gemensamma arbetet och tar nu ytterligare ett steg. Vi säger varmt välkomna in i arbetet tillsammans med Cambio och med den gemensamma grundkonfigurationen, säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.

Vid frågor, kontakta:

Anna-Karin Niemann,
kommunikationsansvarig Sussa samverkan,
telefon: 073-082 62 27,
e-post: anna-karin.niemann@regiongavleborg.se

Jenny Styren,
kommunikationschef Cambio,
telefon: 070-379 34 83,
e-post: jenny.styren@cambio.se

Om Sussa samverkan

Sussa samverkan består av nio regioner; Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Den övergripande idén är att samverka för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. Tanken är att varje region ska dra nytta av samarbetet. Utgångspunkten är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov – idag och i framtiden.

Om Cambio

Cambio är ett e-hälsoföretag som är en marknadsledande leverantör i Norden med över 170 000 användare. Cambio erbjuder lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner. Sedan tidigare levererar Cambio vårdinformationsstöd till åtta regioner och en privat vårdgivare i Sverige, dagens avtalstecknande innebär att totalt 17 av 21 regioner kommer att använda Cambios lösningar.