Utmaningar som ett mobilt journalssystem och arbetssätt kan lösa

Tag del av hur arbetsdagen på vårdenheten förenklats och effektiviserats med COSMIC Nova – en mobil lösning av journalsystemet COSMIC, där man har med sig systemet i en iPad.

Jonas Ekström, Överläkare och verksamhetschef för medicinkliniken, samt Emil Saghamre, Underläkare, på Västmanlands sjukhus Sala berättar mer.

En fiffig funktion i COSMIC Nova är att man har en rollbaserad aktivitetshanterare som gör att om jag är läkare på röd sida och har aktiviteter som jag inte hinner utföra under mitt arbetspass så kommer nästa läkare som checkar in på röd sida att automatistk få ta över de aktivteterna. Det här gör att vi inte missar viktiga aktiviteter och att inget faller mellan stolarna.

Överläkare Jonas Ekström, Västmanlands sjukhus Sala

Vill du veta mer om Cambios mobila journalsystem och hur det kan minska administrationen och frigöra mer tid för patientmötet? Ladda ner vår guide!

Vårdteamets guide till ett mobilt arbetssätt och effektivare vårdmöte

Ladda ner guiden