Guide: Mobilt informationsstöd i vården – stegen mot ett mobilt och effektivt vårdteam med uppdaterade journaler.

Du känner säkert redan till många av sjukvårdens utmaningar med ständig brist på tid och resurser. Som en konsekvens är det svårt att hitta tid att se över rutiner och skapa engagemang att förändra arbetssätt. Sist men inte minst finns det utmaningar kopplade till hur patientinformation flödar, eller snarare inte flödar som den skulle kunna, genom vårdkedjan.

Idag finns stora möjligheter att utveckla vården med både nya tekniska lösningar och smarta arbetsprocesser. Moderna verktyg och processer rätt implementerade hjälper vårdpersonal skapa effektivare vårdmöten som frigör tid till patienten, tid som annars skulle ägnas till administration.

I vår guide kommer titta närmare på:

  • Hur informationen bör följa med patienten genom vårdkedjan
  • Mobila verktyg som kan för samman vårdteamet
  • Att digitala verktyg förbättrar fl öden och ökar patientsäkerheten
  • Vägen till en lyckad förändringen i vården

Vårdteamets guide till ett mobilt arbetssätt och effektivare vårdmöte

Ladda ner guiden