Cambio CIS Connectivity ansluter en mängd olika medicinska enheter till en enda plattform vilket gör patientdata i realtid enklare att lagra, billigare att hämta och säkrare att dela. Vårdpersonal kan alltid se kliniska data – kontinuerligt och exakt – oavsett system.

Maximera möjligheterna med digital information

Det finns många kända utmaningar inom vården idag med bland annat en åldrande befolkning, betydande kostnader för läkemedel och behandlingar samt växande förväntningar på vad hälsotjänster bör leverera. Nya lösningar som kan driva effektivitet, minska kostnaderna och hjälpa till att rädda fler liv är därför välkomna innovationer. CIS Connectivity är en helt integrerad plattform för datahantering som erbjuder vårdgivare just det. CIS Connectivity underlättar de dagliga utmaningarna på ett sjukhus genom att hjälpa IT-avdelningen med standardiserade integrationsverktyg, ge en fullständig bild av alla enheter som används och gör att läkare kan arbeta med data i realtid för att göra bättre informerade patientbeslut.

Visar data från mer än 900 enheter – i en plattform

Informationen som Cambio CIS Connectivity presenterar grundas på patientdata genererad från en mängd medicinska apparater, översatt till ett enhetligt språk. Det underlättar klinisk dokumentation, upprätthåller patientövervakning i realtid, stöder ny klinisk forskning och hjälper till att informera och ge kunskap för kliniska beslut.

Cambio CIS Connectivity gör det enklare att driva en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet med fokus på ökad kvalitet och patientnytta.

Cambio Device Connectivity

Räddar liv, ökar effektiviteten och minskar kostnaderna

Vill du att vi kontaktar dig?

Ange e-postadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig inom kort