Genom att förse vårdpersonalen med en heltäckande, dynamisk och patientcentrerad dataöversikt kan vi hjälpa sjukvården att rädda fler liv.

Cambio CIS är en komplett mjukvarusvit utvecklad specifikt för intensivvårdsenheter, anestesiologiska avdelningar och för forskning. Produkterna är utvecklade för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning, och utvecklas kontinuerligt för att uppfylla våra kunders stadigt ökande krav. I serien ingår CIS HealthQ för avancerad dataextrahering samt patientdatasystemen (PDMS) CIS Anasthaseia som utvecklats tillsammans med narkosläkare samt CIS ICU som förser intensivvårdsavdelningar med kritisk data.

Vi har utvecklat vår CIS-lösningssvit med hjälp av en välbeprövad implementeringsmetod i samarbete med intensiv- och neonatalvårdsavdelningar samt anestesi- och postoperativa avdelningar.

Cambio CIS erbjuder lösningar för livet

Genom att förse vårdpersonalen med en heltäckande, dynamisk och patientcentrerad dataöversikt hjälper vi sjukvården att rädda fler liv. Cambio CIS:

  • Stödjer digitaliseringsstrategin
  • Förbättrar patientsäkerheten
  • Sparar både kostnader och vårdtid
  • Ökar vårdstandardisering
  • Fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården

Lösningar från Cambio CIS:

CIS HEALTHQ

CIS ANESTHESIA

CIS ICU

Se hur Cambio CIS används på Odense Universitetssjukhus i Danmark

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden.

Vill du att vi kontaktar dig?

Ange e-postadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig inom kort