Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården. Det är en app som du kommer använda, ibland mer och ibland mindre, men den finns ständigt där för dig.

Digitala vårdmöten kan bokas av din ordinarie vårdgivare som ett alternativ till ett fysiskt besök eller telefonsamtal. Själva mötet går till som ett vanligt besök och ni kommunicerar via video. Du slipper väntrum, resor till och från vårdcentralen/sjukhuset, parkeringsavgifter mm.

Eftersom det är din ordinarie vårdgivare du träffar journalförs allting i din ordinarie patientjournal och den person du har möte med har tillgång till all den information som finns om din vårdhistorik och eventuella läkemedel.

Tjänsten är idag tillgänglig i dessa regioner:
– Kronoberg
– Jönköping
– Uppsala
– Västmanland
– Jämtland Härjedalen

Appen är gratis att ladda ner. Högkostnadskort och frikort gäller som vanligt. Hämta Min Hälsa till din smartphone eller surfplatta här:
– Android »
– iPhone »

Appen finns till för att underlätta, ge dig kunskap och bättre hälsa!

Du slipper väntrum, resor till och från vårdcentralen/sjukhuset, parkeringsavgifter mm. Helt enkelt enklare!