Mittvaccin Journal är en vaccinationsjournal med påminnelsetjänster samt kassasystem för vaccinationer och dess hantering.

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

MittVaccin Journal är den första svenska vaccinationsjournalen som är certifierad av Inera för att få hämta vaccinationshistorik från Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Därför kommer vaccinationshistorik från andra journalsystem som levererar data till NTjP att visas i MittVaccin, för de vårdgivare som använder MittVaccin och som är anslutna till nationella tjänster via HSA-id.

Vårdgivare som använder MittVaccin Journal kommer även ha möjlighet till sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till ca 10 miljoner vaccinationer från den privata vaccinationsmarknaden (TBE, resevaccinationer, grundskydd, influensa mm). Data från vaccinationer gjorda på mottagningar med offentlig finanisering, kommer även att tillgängliggöras för andra vårdgivare via ytterligare ett tjänstekontrakt med Inera som gör att vi även får leverera data till Nationella Tjänsteplattformen, som sedan kan komma andra till nytta via sammanhållen journalföring, tex via NPÖ. MittVaccin vaccinationsjournal har automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Under 2021 kommer även en helt ny smittskyddsmodul lanseras som är speciellt framtagen för att möta de krav som gäller regionalt smittskyddsarbete vad gäller vaccinationstäckning samt vaccinationsgrad.

Säker och effektiv vaccinationsjournal

Mittvaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet ökar patientsäkerhet, samt effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Statistik

Vår vaccinationsjournal ger detaljerad och lättillgänglig statistik t.ex. doser per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning med mera. Det är enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inkl batchnr.

IT-säkerhet

MittVaccin Journal är certifierat av Inera vilket innebär att vi har genomgått rigorösa säkerhetstester för att få tillgång till vaccinationshistorik via NTjP (Nationella tjänsteplattformen). För säker patientregistrering är vi kopplade till “Personuppgiftstjänsten” (PU-tjänst) för hämtning av personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister.
Systemet är CE-märkt (klass 1 enligt MDD).

Cambio MittVaccin stöttar vårdgivare i covid-19 / corona-vaccinering

Sverige står inför en enorm utmaning när befolkningen ska vaccineras mot Covid-19. Det är avgörande att hela flödet från bokning till genomförd vaccination flyter på smidigt och säkert.
Därför av vi glada att kunna hjälpa våra kunder med ett helt digitalt flöde för massaccinering med MittVaccin Journal:

  • Inloggning via 1177 där bokning sker via 1177s webbokningstjänst (alternativt via MittVaccins tidsbokningstjänst som sparas direkt i MittVaccin Journal)
  • Uthopp till MittVaccins digitala hälsodeklaration som sparas direkt i MittVaccin Journal
  • Patienten ankomstregistrerar sig på mottagningen genom att visa legitimation
  • Vårdpersonal söker upp patienten i journalen och stämmer av hälsodeklarationen (inga pappersdeklarationer krävs)
  • Administrerar valt vaccin och väljer batchnummer via en rullista. Vaccinet är redan är inlagt i journalen via scanning vid leverans och saldot räknas ner automatiskt.
  • Automatisk påminnelse via SMS/mail enligt av Läkemedelsverket fördefinierat intervall
  • Automatisk rapportering av givna doser till Nationella Vaccinationsregistret
  • Regionalt smittskydd eller ansvarig vårdgivare kan få regelbunden statistik på lagersaldo och förbrukning och vaccinationstäckning per mottagning, vårdgivare eller region.

Vid drop-in eller tex vid vaccinationer på SÄBO kan sjuksköterska skriva in hälsodeklarationen direkt i journalen efter anamnes utan behov av pappersdeklaration.

Intressanta länkar:

digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

MittVaccin Journal underlättar arbetet med vaccinationer

Vaccinationsournal med stöd för massvaccinering.  Ger en digitaliserad process och kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.