hjälper användaren att fatta beslut genom de automatiserade processerna

Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet.

Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet.

Viva är utvecklat för att kunna följa med i organisationens utveckling och förändringar. Förutom att vara ett kraftfullt verktyg gällande arbetsprocess och arbetsflöden så innehåller Viva ett flertal automatiska processer. Cambio VIVA innehåller innovativa funktioner som möter medarbetarnas ökade förväntningar på mobilitet och flexibilitet.

Cambio VIVA hjälper användaren att fatta beslut genom de automatiserade processerna. Systemets användarvänliga gränssnitt gör dessutom att exempelvis utredningar, beslut som fattas och beställningar som skickas är överskådligt placerade och lätta att hitta. När allt är samlat på ett ställe får personalen en mycket tydligare helhetsbild. Det underlättar arbetet och säkerställer att personalen ser all viktig dokumentation om den enskilda vårdtagaren på ett snabbt och säkert sätt. Allt för att kunna ge bättre vård. Det är också enkelt att utföra detaljerad och effektiv uppföljning av utfört arbete genom en flexibel statistikfunktionalitet.

Cambio VIVA omfattas av ett flertal delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra. De är anpassade för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Delaktighet med medborgarna möjliggörs genom olika e-tjänster.

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Utförare

Vård och omsorg

Det här är en testrubrik

Här kommer lite brödtext om filmen

Tydliga processer ger trygghet och möjlighet att utvecklas

Cambio VIVA ger en digital arbetsmiljö som stödjer arbetsprocesser och följer med organisationens utveckling och förändringar.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.