Svevac kommer som Inera har meddelat, att avvecklas under 2021 då systemet inte har de tekniska förutsättningarna som behövs för att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Avvecklingen påverkar regioner, kommuner och privata vaccinatörer i hela Sverige som har ett beroende till Svevac.

I sökandet efter en ny lösning för dokumentering och gemensam tillgång till vaccinationsuppgifter finns ett antal frågetecken som behöver svar. Vi på Cambio vill dela med oss av våra erfarenheter och ge dig praktiska tips som kan hjälpa dig på resan. Vi kommer också visa hur MittVaccin Journal kan ersätta Svevac – och samtidigt förenkla för både vårdpersonal inom vård, skola och omsorg, för regionalt smittskyddsarbete och för den som vaccineras.

På agendan, ett urval:

  • Nuläge: Hur ser beroendet till Svevac ut – vad händer när Svevac avvecklas?
  • Migrering av vaccinationsuppgifter från Svevac – hur gör man det?
  • Sammanhållen journalföring mellan region, kommun och privata vaccinatörer – dröm eller verklighet?
  • Dela information inom och mellan regioner och kommuner – allt i ett system – precis som Svevac
  • Kopplingarna till gemensamma e-tjänster för vårdpersonal och invånare
  • Hur går man vidare, priser mm

Om MittVaccin Journal

MittVaccin Journal möjliggör sammanhållen vaccinationsjournal enligt PDL, har en koppling till den offentliga vårdens nationella e-tjänster samt är certifierad av Inera. Systemet har funktioner som statistik och lagersaldo vilket stödjer smittskyddsarbetet, samt automatisk rapportering till Nationella Vaccinationsregistret (NVR). MittVaccin kan användas som en specialiserad vaccinationsjournal även av vårdgivare med andra regionala/kommunala kärnjournalsystem.

Tillfällen:
29 oktober, kl 10:00
4 november, kl 15:00
10 november, kl 8.00

Tidsåtgång: 60 minuter
Plats: Live webinar
Målgrupp: Anställda inom kommunala verksamheter
Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Cambio MittVaccin webinar

Gå till anmälan