I detta webinarium kommer vi genomföra en demonstration av MittVaccin Journal och fokusera på de övergripande funktionerna i systemet. Vi kommer visa hur MittVaccin fungerar rent praktiskt för dig inom kommunal verksamhet.

Presentationen knyter an till de webinarier som har genomförts tidigare där vi informerade övergripande om vaccinationer i Sverige, Svevacs nedläggning samt vilka funktioner som finns i MittVaccin Journal.

På agendan

  • Kort repetition av övergripande funktioner samt kopplingar till nationell e-tjänster
  • Demonstration av MittVaccin Journals funktioner
  • Frågestund

Tillfällen:
Torsdag 12 nov, kl 16.00 – 17.00
Tisdag 17 nov, kl 8.30 – 9.30

Tidsåtgång: 60 minuter
Plats: Online
Målgrupp: Anställda inom kommunal verksamhet med intresse för vaccinationsområdet
Pris: Kostnadsfritt

Jag vill registrera mig

Gå till anmälan

(Använd med fördel andra webblälsare än Microsoft Explorer vid registrering.)

Om Cambio MittVaccin Journal

MittVaccin Journal möjliggör sammanhållen vaccinationsjournal enligt PDL och har en koppling till den offentliga vårdens nationella e-tjänster samt är certifierad av Inera. Systemet har funktioner som statistik och lagersaldo vilket stödjer smittskyddsarbetet, och en automatisk rapportering till Nationella Vaccinationsregistret (NVR). MittVaccin Journal kan användas som en specialiserad vaccinationsjournal även av vårdgivare med andra regionala/kommunala kärnjournalsystem.

MittVaccin är sedan september 2020 en del av Cambio.