Svevac kommer som Inera har meddelat, att avvecklas under 2021 då systemet inte har de tekniska förutsättningarna som behövs för att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Avvecklingen påverkar regioner, kommuner och privata vaccinatörer i hela Sverige som har ett beroende till Svevac.

I sökandet efter en ny lösning för dokumentering och gemensam tillgång till vaccinationsuppgifter finns ett antal frågetecken som behöver svar. Vi på Cambio MittVaccin vill dela med oss av våra erfarenheter och ge dig praktiska tips som kan hjälpa dig på resan. Vi kommer också visa hur MittVaccin Journal kan ersätta Svevac – och samtidigt förenkla för både vårdpersonal inom sjukvård, skola och omsorg, samt för regionalt smittskyddsarbete och för den som vaccineras.

På agendan, ett urval:

 • Vaccinationer i Sverige idag:
  • Vaccinationer i regional, kommunal och privat verksamhet
  • Journalföring av vaccinationer samt sammanhållen journalföring
  • Om Svevacs avveckling
  • Migrering av vaccinationsuppgifter från Svevac
 • Kopplingarna till gemensamma e-tjänster för hälso- och sjukvårdspersonal samt invånare
 • Smittskyddsarbetet och hur MittVaccin Journal kan stödja det
 • Demo av MittVaccin Journal

Tillfällen:
Torsdag 19/11 kl 15.00 – 16.30
Onsdag 03/12 kl 08.00 – 09.30

Tidsåtgång: 1,5 timme
Plats: Online
Målgrupp: Anställda inom regional verksamhet med intresse för vaccinationsområdet
Pris: Kostnadsfritt

Jag vill registrera mig

Gå till anmälan

(Använd med fördel andra webblälsare än Microsoft Explorer vid registrering.)

Om Cambio MittVaccin Journal

Cambio MittVaccin Journal möjliggör sammanhållen vaccinationsjournal enligt PDL och har en koppling till den offentliga vårdens nationella e-tjänster samt är certifierad av Inera. Systemet har funktioner som statistik och lagersaldo vilket stödjer smittskyddsarbetet, och en automatisk rapportering till Nationella Vaccinationsregistret (NVR). MittVaccin Journal kan användas som en specialiserad vaccinationsjournal även av vårdgivare med andra regionala/kommunala kärnjournalsystem.

MittVaccin är sedan september 2020 en del av Cambio.