Ett innovativt beslutsstöd som ger vägledning i den komplexa vården

Kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient
med regelverk baserade på medicinsk evidens

Kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården

Med Cambios kliniska beslutsstöd får användare ett intelligent och effektivt stöd vid handläggning av patienter. Relevanta kliniska riktlinjer kombineras med aktuell patientspecifik information för att säkerställa följsamhet och därmed öka patientsäkerheten.

Beslutstödet bygger på internationella standarder och kan enkelt integreras med underliggande lokalt journalsystem. Produkten stödjer en lärande organisation där ny kunskap i form av medicinska regler löpande kan tillföras och snabbt komma till användning i den kliniska vardagen. Cambio CDS kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, oavsett klinisk specialitet och organisatorisk tillhörighet.

Produkter

Cambio CDS Platform 

En molnbaserad tjänst för utveckling och driftsättning av kliniska beslutsstöd som sömlöst kan integreras med valfritt journalsystem. Plattformen består av utvecklingsverktyg, regelmotor, kunskapsdatabas och tjänster för driftsättning och monitorering av beslutstödsapplikationer (Cambio CDS Apps).

Den kliniska kunskapen är nedbruten till maskinläsbara regler baserade på internationella standarder och referensterminologier, så att beslutsstödsregler enkelt kan delas mellan olika beslutsstödsapplikationer oberoende av leverantör. Reglerna kan användas för att bygga kraftfulla och flexibla kliniska beslutsstöd.

Cambio CDS Apps 

Sömlöst inbäddade beslutsstödsapplikationer i det lokala journalsystem, designade för att stödja en viss klinisk process. De kan aktiveras automatiskt utifrån händelser i journalsystemet, t ex patientbyte eller nya journaluppgifter, eller nås via ett menyval.

CE-märkta applikationer för process- och beslutsstöd

Vill du veta mer?

Relaterat innehåll