CDS Stroke Prevention

Analys av strukturerad patientdata för följsamhet och patientsäkerhet

Beslutsstödet CDS Stroke Prevention är en digital implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention av stroke hos patienter med förmaksflimmer. Beslutsstödet finns inbäddat i journalsystemet och genomför en automatisk analys av strukturerad patientdata som behövs för att bedöma den årliga risken för stroke. Patientens demografidata, diagnoser och aktiva läkemedel används för att utföra den automatiska analysen.

Beslutsstödets analys sker i bakgrunden utan att efterfråga data från användaren. Om en patient har ökad risk för stroke kommer beslutsstödet att notifiera användaren och rekommendera handläggning enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Vill du veta mer?