Framtidens hälsodataplattform

Starta resan mot full åtkomst till hälsodata, datadrivna strategier, minskade inlåsningseffekter och ett ekosystem med individen i centrum.

En patient en journal – På riktigt

Cambio Platform bygger helt på öppna standarder, med openEHR för lagring av patientdata och FHIR API:er som komplement för att bygga applikationer och integrera andra system.

Cambio Platform är ett resultat av många års erfarenhet av stora regionala journalsystem och standardiserade hälsodata tillsammans med drivet att vara med och skapa ett helt nytt öppet ekosystem där informationen följer patienten och inte är fastlåst i vårdens system.

Framtidssäkra din hälsodata

Minska inlåsningseffekter genom att börja spara data i Cambio Platforms CDR. Den är en implementering av openEHRs leverantörsneutrala informationsmodell som säkerställer att er data kan användas fritt och flyttas till andra leverantörers openEHR-CDR:er utan informationsförlust.

Överföring av hälsodata från vårdens system till CDR:en ökar också möjligheten att jobba med sekundäranvändning med större mängder standardiserade kliniska data.

Exempel på användningsområden

Egenutveckling

Jobba med verksamhetsnära utveckling frikopplat från leverantörens leveranscykler med hjälp av verktyg och öppna standaridserade API:er.

Sekundäranvändning

Konsolidera data i en openEHR CDR från vårdens olika system för att börja standardisera hälsodata för sekundäranvändning.

Kontakta oss

CLINICAL DATA REPOSITORY

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

CDR:en är hjärtat där all patientdata lagras och hämtas. Säker, skalbar och baserad helt på openEHR.

 • Lagra data enligt openEHR
 • Fullt stöd för PDL
 • Import- och exportfunktioner för att få ut hälsodata
 • Säker hantering av hälsodata

CORE SERVICES

API:er för applikationsutveckling

Core Services är Cambio Platforms öppna API:er för applikationsutveckling som säkerställer att innovatörer har ett stort urval förmågor färdiga så de kan fokusera helt på sitt användningsfall.

 • Patientregister med mappning till openEHR EHR id
 • Terminologistöd för Snomed CT mfl
 • Tjänster för PDL-stöd såsom oHSA
 • Säker hantering av hälsodata

AUTHORING

Möjliggör egenutveckling nära verksamheten

Low/no code-utveckling av openEHR-formulär, beslutsstödsregler och mer med hjälp av verktyg samt säker och automatiserad överföring av konfigurationer till utpekad körmiljö.

 • Skapa openEHR-formulär för vårdpersonal eller patient
 • Integrera formulär för användning i COSMIC
 • Hantera och dela formulär inom communityn

Kontakta oss

Prova på Cambio Platform

Tack vare att Cambio Platform tillhandahålls som tjänst vid sidan av existerande journalsystem så går det enkelt och snabbt att komma igång.

Cambio kan även hjälpa till med rådgivning och strategier för hur Cambio Platform kan hjälpa er med era långsiktiga strategier kring hållbar informationsförsörjning

Martin Grundberg, Product Manager

Frågor & feedback

I det nya öppna ekosystemet så skapar vi värde för patienter och vårdpersonal tillsammans! Cambio uppskattar därför all feedback och frågor med avseende på Cambio Platform och våra tankar kring hållbar informationsförsörjning.

Prova på Cambio Platform

Tack vare att Cambio Platform tillhandahålls som tjänst vid sidan av existerande journalsystem så går det enkelt och snabbt att komma igång.

Cambio kan även hjälpa till med rådgivning och strategier för hur Cambio Platform kan hjälpa er med era långsiktiga strategier kring hållbar informationsförsörjning.

Frågor & feedback

I det nya öppna ekosystemet så skapar vi värde för patienter och vårdpersonal tillsammans! Cambio uppskattar därför all feedback och frågor med avseende på Cambio Platform och våra tankar kring hållbar informationsförsörjning.

Martin Grundberg
Product Manager

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

Möjliggör innovation

Tack vare verktyg som möjliggör för icke-utvecklare att skapa lösningar nära verksamheten så kan tiden från identifierat behov i verksamheten till färdig lösning som levererar värde till verksamheten kortas ner.
Cambio Platforms öppna API:er möjliggör också för att utveckla egna applikationer och integrationer mot hälsodataplattformen som redan hanterar standardiserad datalagring, flera centrala grundtjänster och PDL.


Samarbeta över vårdgivargränser

Tack vare nyttjande av openEHR så kan informationsmodeller och dokumentationsmallar delas över regions- och landsgränser. Cambio Platform skapar därför bättre möjligheter att dela kunskap och därmed nyttja vårdens resurser bättre.


Byggt för svenska förhållanden

Åtkomst av hälsodata utvärderas automatiskt enligt PDL vilket gör Cambio Platform till ett tryggt val för svenska förhållanden. Att Cambio Platform tar han om PDL-utvärderingar gör att det regelverket inte behöver implementeras av kunden själv vilket är fallet med andra openEHR-plattformar.

Fördelar med Cambio Platform

Möjliggör innovation

Möjliggör innovation

Tack vare verktyg som möjliggör för icke-utvecklare att skapa lösningar nära verksamheten så kan tiden från identifierat behov i verksamheten till färdig lösning som levererar värde till verksamheten kortas ner. Cambio Platforms öppna API:er möjliggör också för att utveckla egna applikationer och integrationer mot hälsodataplattformen som redan hanterar standardiserad datalagring, flera centrala grundtjänster och PDL.
Samarbeta över vårdgivargränser

Samarbeta över vårdgivargränser

Tack vare nyttjande av openEHR så kan informationsmodeller och dokumentationsmallar delas över regions- och landsgränser. Cambio Platform skapar därför bättre möjligheter att dela kunskap och därmed nyttja vårdens resurser bättre.
Byggt för svenska förhållanden

Byggt för svenska förhållanden

Åtkomst av hälsodata utvärderas automatiskt enligt PDL vilket gör Cambio Platform till ett tryggt val för svenska förhållanden. Att Cambio Platform tar han om PDL-utvärderingar gör att det regelverket inte behöver implementeras av kunden själv vilket är fallet med andra openEHR-plattformar.
Clinical Data Repository

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

CDR är hjärtat där all data lagras och hämtas. Säker, hållbar och baserad på öppna standards som openEHR, SnowmedCT och FHIR.

Fördelar med CDR

Byggd på gemensamma standarder för hälsodata

Byggd på gemensamma standarder för hälsodata

Ger dig kontroll över den hälsodata verksamheten genererar, leverantörsoberoende och delbar över tid och rum.
Möjliggör innovation

Möjliggör innovation

Sammanhållen journal över tid och rum

Sammanhållen journal över tid och rum

Authoring

Verktyg för verksamhetsnära utveckling

Enkelt att skapa, dela och uppdatera mallar, formulär och överblicksvyer av patient.

Fördelar med Authoring

Verktyg för formulär, mallar och annat

Verktyg för formulär, mallar och annat

Tooling for forms, templates, overviews, terminologies and more​
Low code - no code funktionalitet

Low code – no code funktionalitet

Will make it possible for healthcare professionals to rapidly, and in a safe manner, introduce new innovations, clinical decision support or process support

A central repository for all configuration and simple deployment to different environments​. Ability to collaborate and share advanced configurations on a local, regional, national and international level.
Core Services

API:er för verksamhetsnära behov

Fördelar med Core Services

Patientsäker och effektiv åtkomst till information

Patientsäker och effektiv åtkomst till information

Services for specific business domains that exposes functionality in the platform
Byggd på FHIR API:er

Byggd på FHIR API:er

Skapar förutsättningar för snabbare innovation

Skapar förutsättningar för snabbare innovation

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.