För att främja ökad hälsa och för att kunna erbjuda en god vård och omsorg för våra invånare krävs det att region och kommun kan samverka på ett bra sätt. När exempelvis journal och läkemedelslista inte finns att tillgå när en patient rör sig mellan regional och kommunal vård sätts patientens säkerhet i gungning, samtidigt som personalens arbetsbelastning ökar.

Corona-pandemin har ytterligare förstärkt synen på att det krävs att olika huvudmän på ett smidigt sätt kan samarbeta kring varje patient. Nyckeln för god samverkan är nya arbetssätt och system som möjliggör säker och effektiv informationsdelning. Flera regioner och kommuner har redan påbörjat sitt förändringsarbete, andra är i planeringsstadiet. Hur gör de? Vad behöver tas i beaktande i planeringsarbetet?

I vårt webinarium vill vi dela med oss av erfarenheter kring hur vi kan arbeta på ett bättre och mer patientsäkert sätt.

På agendan, ett urval:

  • Hur kan samverkan förbättras mellan region och kommun?
  • Vilka nya arbetssätt och rutiner krävs för att lyckas?
  • Vad görs på nationell nivå?
  • Vilka effekter kan uppstå av Ineras utredning kring vårdplaner?
  • Vi kommer också dela med oss av framgångsrika exempel

Genom att dela med oss av kunskap kan vi snabbare komma framåt i utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för säker och effektiv vård och omsorg.

Datum och tid: 1 december, kl 11:00
Tidsåtgång: 45 minuter
Plats: Online, länk mailas till anmälda inför mötet
Målgrupp: Passar alla
Pris: Kostnadsfritt

(Använd med fördel andra webbläsare än Microsoft Explorer vid registrering.)

Jag vill registrera mig

Gå till anmälan