Cambio COSMIC möjliggör bättre vård genom hela vårdkedjan

Det ökar tryggheten och minskar administrationen – så att du kan ge mer tid till varje patient

Funktionell beskrivning av COSMIC

Här får du en närmare beskrivning av systemet. Sidorna är till för dig som arbetar, eller kommer att arbeta med Cambio COSMIC.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med vårdpersonal. Deras delaktighet har bäddat för att journalsystemet COSMIC kan erbjuda unika funktioner, egenskaper och flöden som stödjer det dagliga arbetet på vårdenheten.

Huvudområden

Kompletterande områden

Uppföljning och analys

Vill du veta mer?

https://app.bwz.se/cambio/b/v?subscribeto=5&ucrc=2FC250F0B0