Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden

Ett samordnat och patientfokuserat journalsystem för regioner

Utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård

I över 30 år har vi utvecklat ett system med ambitionen att förbättra möjligheterna för vårdgivare, vårdpersonal och patienter. Ett arbete som vi gör tillsammans med svensk hälso- och sjukvård samtidigt som vi tar fasta på den senaste utvecklingen inom e-hälsa. Det skapar ett journalsystem som är relevant för vården både idag och i framtiden. 

Alla delar samma bild av patienten

Med Cambio COSMIC i regionen får ni en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar – alla delar samma bild av patienten. En delad patientjournal möjliggör ökad patientsäkerhet, att vårdpersonalen sparar tid och möten med patienten kan genomföras med högre kvalitet.


Vårdpersonalens stöd

Systemet är utvecklat i nära samarbete med vårdpersonal. Deras delaktighet har bäddat för att journalsystemet COSMIC kan erbjuda unika funktioner, egenskaper och flöden som stödjer det dagliga arbetet på vårdenheten.

Öppna standarder skapar ett digitalt ekosystem

När kraven på nya innovationer ökar från vården är ledordet öppenhet viktigare än någonsin. När ingen enskild leverantör längre kan förse vården med alla lösningar måste de istället skapa ekosystem, där innovationskraften från många aktörer kan utnyttjas.

För Cambio har den här insikten lett till ett ökat fokus på att öppna upp sin plattform de senaste åren.

Vill du veta mer?