CTA Test

CTA Test

Cambio COSMIC journalsystem

Arbeta mobilt med journalen i Cambio Cosmic Nova

– Innovativa lösningar ger dig mobil tillgång till patientjournalen. Vårdpersonal och läkare har alltid rätt information tillgänglig när de behöver den, oavsett var de befinner sig.

Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden.

– Ett samordnat och patientfokuserat vårdsystem med drygt 100 000 användare i Sverige.

Cambio CIS förser vårdpersonalen med en heltäckande dataöversikt

– Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till tvärgående data – för att rädda liv.

Test

Testar skriva lite här

Appen Min Hälsa

– Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården.

Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa. Cambio spelar en viktig roll! Vill du vara med på resan???

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.