Sverige står inför en enorm utmaning när befolkningen ska vaccineras mot Covid-19. För en säker och smidig process är det avgörande att vårdgivarna har tillgång till en helt digital vaccinationsprocess, från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Flertalet vårdgivare använder redan MittVaccin Journal för att registrera och följa upp vaccinationer. De har därmed en patientsäker och fullt digitaliserad process på plats med koppling till nationella vaccinationsregistret och 1177.

För en effektiv och patientsäker massvaccination med minimal smittspridning krävs ett journalsystem som skickar påminnelser inför nästa dos, ett helt digitalt flöde för tidsbokning, digital hälsodeklaration som sparas direkt i journalen samt ett snabbflöde där vaccin och batchnummer är förberett. Flertalet vårdgivare i Sverige använder MittVaccin journal som redan innehåller allt detta. De står därmed väl förberedda för pandemivaccineringen vad det gäller IT-stödet.

Vi är väldigt glada att vi i den här svåra och utmanade situationen kan stötta våra kunder med ett digitalt system som optimerar deras arbete. MittVaccin Journal möjliggör att en sköterska kan hantera runt 25 vaccinationer per timme med minimal risk för smittspridning

Peter Gille, VD på Cambio Healthcare Systems.

Med anledningen av den enorma mängd vaccinationer som ska ges på kort tid kommer det krävas att privata aktörer hjälper till och avlastar regionerna. MittVaccin Journal är ett journalsystem för vårdgivare inom både privat och offentlig sektor. Genom att MittVaccin Journal är ett helt webbaserat system som endast kräver en internetuppkoppling och BankID eller SITHS-kort kan man på två veckor införa och utbilda tusentals vaccinatörer i systemet. Systemet är kopplat till Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsregister (NVR) dit covid19-vaccinationer ska rapporteras.

För att underlätta för individer finns appen MittVaccin som är en unik tjänst i Sverige, nedladdningsbar via AppStore. Den ger tillgång till den egna vaccinationshistoriken, att hitta vaccinatör, en möjlighet att boka tid samt information om vaccin och allmänna råd.

För ytterligare information:

Peter Gille, VD Cambio
Tel. +46 70 825 00 14
E-post: peter.gille@cambio.se

Joakim Backau, Verksamhetschef, Cambio MittVaccin
Tel. +46 76 810 01 97
E-post: info@mittvaccin.se

MittVaccin Sverige AB förvärvades 2020 av Cambio Healthcare Systems och arbetar för att alla vaccinationer i Sverige ska göras tillgängliga för myndigheter för smittskyddsuppföljning, samt för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring både inom systemet samt via Nationella Patientöversikten. Invånare får tillgång till sin vaccinationshistorik via MittVaccin app samt via 1177 Journalen. 

digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

Läs mer om Cambio MittVaccin Journal

Ett digital stöd vid  massvaccineringar.